ETIM = European Technical Information Model

Sähköteknisen Kaupan Liitto ja LVI-Teknisen Kaupan Liitto
ovat yhdessä jäsenenä ETIM International –järjestössä,
joka vastaa ETIM-standardin kehittämisestä ja ylläpidosta.